Your Best Local Roofing Service

Triển lãm công nghệ thông minh
tại Việt Nam 2023-OCTF

Thời gian: từ ngày 21 đến 23 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: Hội trường B2, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin triển lãm

01.

Roof Installation

Ut amet, risus aliquam sapien amet porta magna quam dictum arcu magna et dolor diam ultricies.

02.

Roof Replacement

Enim nec sed suspendisse tempus ultrices posuere elementum nulla viverra vel sed odio orci duis ipsum.

03.

Roof Repair

Sed elit auctor aenean ut arcu congue lacus quis viverra augue turpis vivamus in commodo dui.

Công ty TNHH Triển lãm Quốc tế Quảng Triển Quảng Đông

Địa chỉ: Phòng20.03, Tầng 20, The Flemington Tower. 182Lê Đại Hành, Phường 15. Quận 11 - TP.HCM.