Sự kiện lớn trong ngành sản xuất điện tử

Tập trung Công nghệ Sản phẩm Điện tử và Tự động hóa Tiên tiến

Triển lãm này tập hợp các công ty điện tử và tự động hóa tiên tiến từ Trung Quốc và Việt Nam để giới thiệu những xu hướng mới nhất trong sản xuất thông minh. Đây là một sự kiện không thể bỏ qua.

Danh sách các nhà trưng bày Sản xuất Điện tử năm 2023

Dưới đây là một cái nhìn sơ bộ về một số công ty điện tử và tự động hóa tiên tiến được lựa chọn từ Trung Quốc và Việt Nam, trưng bày danh sách nhà trưng bày.

Những điểm nổi bật của triển lãm

1. Tập trung vào Sản xuất thông minh

Tạo nên một sự kiện hấp dẫn cho chuỗi công nghiệp "thông minh" sản xuất công nghệ điện tử, trưng bày sức hấp dẫn độc đáo của ngành công nghiệp điện tử tại một địa điểm duy nhất, thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành sản xuất điện tử Trung Quốc - Việt Nam.

2. Ra mắt nhiều sản phẩm và công nghệ mới

Đồng thời, sẽ tổ chức một diễn đàn, mời các chuyên gia kỹ thuật ngành công nghiệp chia sẻ thông tin công nghệ mới nhất, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sản xuất hướng digital.

3. Kết nối kinh doanh độc quyền

Thiết lập khu vực đàm phán riêng để tạo thuận lợi cho việc kết nối mua sắm giữa các người mua và nhà trưng bày.

Đơn vị chỉ đạo

Sở Thương mại tỉnh Quảng Đông

Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế tỉnh Quảng Đông

Đơn vị chủ trì:

Viện nghiên cứu vấn đề và giải pháp Hội doanh nhân Hoa Kiều Thành phố Thâm Quyến

Tập đoàn Tus Quảng Đông

Đơn vị tổ chức:

Công ty TNHH Triển lãm Quốc tế Quảng Triển Quảng Đông

Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Hội chợ ngành nghề người Hoa và Hoa kiều thành phố Thâm Quyến

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quảng Việt

Đơn vị đồng tổ chức:

Công ty Cổ phần Hội chợ Triễn lãm & Quảng cáo Việt Nam

Công ty TNHH Kế hoạch Triển lãm Quốc tế và tổ chức du lịch Quảng Châu

Đơn vị hỗ trợ:

Liên đoàn Doanh nhân Hoa kiều Trung Quốc

Hội Liên Hiệp Doanh Nghiệp Quảng Đông thuộc Hiệp Hội Doanh Nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Đổi mới Thương mại Điện tử Xuyên biên giới APEC - Trung tâm khu vực Vịnh lớn Quảng Đông Hồng Kông – Ma Cao

Hiệp hội giao lưu nước ngoài Thâm Quyến

Hội doanh nghiệp Cơ khí - Điện Thành phố (HAMEE)

Hội Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh(HAuA)

Hội Thiết Bị Y Tế TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị hỗ trợ tài chính:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Triều Thương ASEAN.

Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Quỹ Cổ phần Đại Triều Sán thành phố Thâm Quyến

Công ty TNHH Triển lãm Quốc tế Quảng Triển Quảng Đông

Địa chỉ: Phòng20.03, Tầng 20, The Flemington Tower. 182Lê Đại Hành, Phường 15. Quận 11 - TP.HCM.