Những đơn vị doanh nghiệp cùng những sản phẩm nổi bật này sẽ xuất hiện tại Triển lãm Công nghệ thông minh tại Việt Nam 2023 - OCTF

Chắc chắn sẽ có sản phẩm mà bạn hằng tìm kiếm!

Đơn vị chỉ đạo

Sở Thương mại tỉnh Quảng Đông

Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế tỉnh Quảng Đông

Đơn vị chủ trì:

Viện nghiên cứu vấn đề và giải pháp Hội doanh nhân Hoa Kiều Thành phố Thâm Quyến

Tập đoàn Tus Quảng Đông

Đơn vị tổ chức:

Công ty TNHH Triển lãm Quốc tế Quảng Triển Quảng Đông

Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Hội chợ ngành nghề người Hoa và Hoa kiều thành phố Thâm Quyến

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quảng Việt

Đơn vị đồng tổ chức:

Công ty Cổ phần Hội chợ Triễn lãm & Quảng cáo Việt Nam

Đơn vị hỗ trợ:

Liên đoàn Doanh nhân Hoa kiều Trung Quốc

Hội Liên Hiệp Doanh Nghiệp Quảng Đông thuộc Hiệp Hội Doanh Nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Đổi mới Thương mại Điện tử Xuyên biên giới APEC - Trung tâm khu vực Vịnh lớn Quảng Đông Hồng Kông – Ma Cao

Hiệp hội giao lưu nước ngoài Thâm Quyến

Hội doanh nghiệp Cơ khí - Điện Thành phố (HAMEE)

Hội Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh(HAuA)

Hội Thiết Bị Y Tế TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị hỗ trợ tài chính:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Triều Thương ASEAN.

Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Quỹ Cổ phần Đại Triều Sán thành phố Thâm Quyến

Công ty TNHH Triển lãm Quốc tế Quảng Triển Quảng Đông

Địa chỉ: Phòng20.03, Tầng 20, The Flemington Tower. 182Lê Đại Hành, Phường 15. Quận 11 - TP.HCM.