Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của người dùng. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin liên quan của bạn. Qua "Chính sách bảo mật" này, chúng tôi nhằm giải thích cho bạn cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin này khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cũng như các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin này. "Chính sách bảo mật" này liên quan mật thiết đến các dịch vụ bạn sử dụng, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và lựa chọn phù hợp theo hướng dẫn được cung cấp. Chúng tôi cố gắng diễn đạt các thuật ngữ kỹ thuật liên quan một cách ngắn gọn và rõ ràng trong "Chính sách bảo mật" này.
Bằng cách sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin liên quan của bạn theo "Chính sách bảo mật" này.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến "Chính sách bảo mật" này hoặc các vấn đề liên quan khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ service@itoexpo.com.

Thông tin chúng tôi có thể thu thập

Khi cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin liên quan đến bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin liên quan, có thể bạn sẽ không thể tận hưởng một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc đạt được hiệu quả mong muốn từ các dịch vụ liên quan.

Thông tin bạn cung cấp

Thông tin cá nhân liên quan mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, như số điện thoại và địa chỉ email.

Email và thông tin chúng tôi có thể gửi cho bạn

Email và thông báo tin nhắn
Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi email, tin tức hoặc thông báo đến thiết bị của bạn. Nếu bạn không muốn nhận thông tin như vậy, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ service@itoexpo.com để hủy đăng ký.

Cách chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thông thường lưu giữ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi đã truy cập và lưu trữ, bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn.

Vấn đề bảo mật

Tất cả các quyền khác không được nêu rõ trong thỏa thuận này thuộc về công ty của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền giải thích thỏa thuận này.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý nào khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email service@itoexpo.com.

Công ty TNHH Triển lãm Quốc tế Quảng Triển Quảng Đông

Địa chỉ: Phòng20.03, Tầng 20, The Flemington Tower. 182Lê Đại Hành, Phường 15. Quận 11 - TP.HCM.